อุบลราชธานี-ชาว อบต.โนนผึ้ง”ร่วมรักษ์โลก”

อุบลราชธานี-ชาว อบต.โนนผึ้ง”ร่วมรักษ์โลก”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

             ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
           ทั้งนี้ ชาว อบต.โนนผึ้ง จัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ชาวชุมชนในพื้นที่ ตำบลโนนผึ้ง ตระหนักถึงพิษภัยทำให้โลกร้อน และ สร้างมลพิษต่อชุมชน และกลับมาช่วยกันลดปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันออกมาจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี ทั้งขยะในครัวเรือ ขยะในสถานที่ราชการ ขยะในท้องที่ชุมชน และ สาธารณะ ร่วมทั้งลดเลิกการเผาขยะที่เป็นสารพิษ เพื่อลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!