อยุธยา-แม่บ้านมหาดไทยเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอน และร่วมรณรงค์การจัดการขยะเปียกและปลูกผักสวน

อยุธยา-แม่บ้านมหาดไทยเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอน และร่วมรณรงค์การจัดการขยะเปียกและปลูกผักสวน

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอน และร่วมรณรงค์การจัดการขยะเปียกและปลูกผักสวน เด็กๆ ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา
            เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัด คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมชาย ธาราพงษ์ นายก อบต.สวนพริก นายวีระ บุตรอุดม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ครู และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ โดยจัดการเรียนออกเป็น 2 ห้อง มีครู จำนวน 5 คน มีนักเรียน จำนวน 53 คน แบ่งเป็น ชาย 25 คน หญิง 28 คน
           จากนั้น ประธานฯ และคณะ ได้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ พร้อมมอบกระติกน้ำให้กับเด็ก การจัดการอาหารกลางวัน และกิจกรรมการคัดแยกขยะหลังทานอาหารของเด็กๆ เพื่อรณรงค์การทำถังขยะเปียก ใช้สำหรับการคัดแยกและจัดการขยะเปียกในสถานศึกษา ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษหญ้า หรืออื่นๆ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาตินอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวพร้อมเด็กๆ ที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินการฝึกเด็กนักเรียนของศูนย์ ตามโครงการ “หนูน้อยลุยสวน” ซึ่งเป็นผลงานดีเด่นประจำปี 2564 ของ อบต.สวนพริก
           นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร เปิดเผยว่า ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กเล็กและแม่ โดยให้ความสำคัญกับเด็กในทุกช่วงวัย ให้การดูแลการเจริญเติบโตอย่างถูกต้อง และส่งเสริมพัฒนาการ ครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!