ตาก-นายอำเภอแม่ระมาด เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุและ MOUสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด

ตาก-นายอำเภอแม่ระมาด เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุและ MOUสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุชัยกิจ

            เมื่อวันที่ 14 พ.ย2565 เวลา 10.30 น.นายบุญเลิศ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิดงานพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ณ โรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด จ.ตากนางนงคราญ สุริเมือง รองนายกเทศบาลตำบลแม่ระมาด กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์
           ในนามคณะกรรมการจัดงาน เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ระมาด ขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พอสังเขปดังนี้ ปัจจุบันผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด ทั้งหมด 883 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลแม่ระมาด ขึ้นเพื่อตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ประชากรที่เริ่มปรากฏขึ้น ในเขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด ผู้สูงอายุเหล่านี้จะได้ผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนา
ให้ผู้สูงอายุ มีความสามารถ ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

          โดยโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงมีหน้าที่เหมือนสวนสาธารณะทางอารมณ์ ที่ผู้สูงอายุจะได้เอาความเหงา ความเศร้า ความทุกข์ มาปลดปล่อยและมารับรอยยิ้ม รับกำลังใจ รับความอบอุ่นร่วมกัน และได้เรียนรู้ ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
          เทศบาลตำบลแม่ระมาด ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลแม่ระมาด รุ่นที่ 1 /2566 กำหนดหลักสูตร 3 เดือน ชั่วโมงเรียนจำนวน 60 ชั่วโมง เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันอังคาร ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่มาร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลตำบลแม่ระมาด มาให้ความรู้และทำกิจกรรมกับนักเรียนผู้สูงอายุ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!