เพชรบุรี-ยุทธพล นำ อสทล. และ ทสม. ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ ตามแนวพระราชปณิธานสมเด็จย่า

เพชรบุรี-ยุทธพล นำ อสทล. และ ทสม. ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ ตามแนวพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

                    วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ,เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ,ปลัดอำเภอบ้านแหลม ,ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดเพชรบุรี ,ผู้นำชุมชน ,พี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
                ซึ่งวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ
                ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 33 กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ก็ด้วยเพราะพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ
                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมไปถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นอกจากจะให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า แล้วนั้น ยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต
                 และสำหรับกิจกรรมในปีนี้ จะเป็นการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าชายเลน ในพื้นที่ตำบลปากทะเลและตำบลบางขุนไทร รวมเนื้อที่ดำเนินการในวันนี้กว่า 10 ไร่ ซึ่งการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าชายเลน จะเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์อีกหลากหลายชนิด ทั้งยังช่วยป้องกันและชะลอความเร็วของกระแสน้ำที่พัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งได้อีกทางหนึ่งด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!