ร้อยเอ็ด-เหล่ากาชาด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและ ฐานะยากจน

ร้อยเอ็ด-เหล่ากาชาด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและ ฐานะยากจน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น.นายทรงพล ใจกริ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด (นางบัณจง ธนะแพสย์,นางพรพิมล โพธินาม,นายมงคลกรณ์ สุรศักดิ์นิธิกุล) นางอัจฉรา ราชบุรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด (นางวงษ์รัตน์ สายโอภาส,นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล) ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 ราย
                 คือ นางมา ศิริกังวาร อายุ 82 ปี บ้านเลขที298/2 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเปลือย เป็นผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย อาศัยอยู่กับหลาน ฐานะยากจน, นางสมศรี หาระสุข อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเปลือย เป็นผู้โรคความจำเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย อาศัยอยู่กับลูกสาว ,นายประมวล สุวรรณชัยรบ อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ต.เมืองเปลือย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตัดนิ้วเท้า ต้องล้างแผลทุกวัน ภรรยาป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม กำลังรักษา ลูกชายเป็นทหารเกณฑ์ ลูกสาวกำลังเรียน ไม่มีคนหาเลี้ยงครอบครัว  ,นายหนู พิศวิมล อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ต.เมืองเปลือย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อน ที่รักษาหายแล้ว แต่มีความพิการ นิ้วมือ นิ้วเท้า กุด เดินไม่ได้ ฐานะยากจน โดยได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 1000 บาท พร้อมถุงยังชีพ รายละ 1 ถุง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!