อุดรธานี-มอบบ้านโฮมฮักหลังที่ 12 แก่ผู้พิการทางสติปัญญา

อุดรธานี-มอบบ้านโฮมฮักหลังที่ 12 แก่ผู้พิการทางสติปัญญา

เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 129 ปี

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

             นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ที่หมู่ที่ 4 บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานี หรือบ้านโฮมฮัก ให้กับนางสาวน้ำฝน คำลือชัย ทดแทนเพิงไม้หลังเก่าที่ทรุดโทรม มีพันเอกธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (ท) หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทานอำเภอวังสามหมอ และประชาชนร่วมพิธี
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในพื้นที่ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานี ( CSR ) ร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี บูรณาการทำงานจัดทำโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดรธานี เพื่อคืนความสุขให้กับผู้ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยการสร้างที่พักอาศัย รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม และสร้างอาชีพให้สามารถดำรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือมล้ำในสังคมให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตมีความมั่นคง
               ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ยังกล่าวต่อไปอีกว่า นางสาวน้ำฝน คำลือชัย อายุ 24 ปี อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ พี่ เป็นผู้พิการทางสติปัญญา และการได้ยิน มีรายได้จากเบี้ยผู้พิการ เดือนละ 800 บาท ใช้ดำรงชีวิต ลักษณะที่อยู่อาศัยเดิมอาศัยอยู่เป็นเพิงไม้ บ้านยกสูงชั้นเดียว สภาพไม่คงทนถาวร หลังคามุงไม้ขัดป้ายไวนิลและสังกะสีเก่าสภาพชำรุด ฝาบ้านใช้สังกะสีเก่า สภาพเก่าทรุดโทรม ไม่คงทนถาวร หลังคารั่ว ห้องน้ำไม่มี บ้านหลังนี้มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุน 1.บริษัท อรพินก่อสร้าง จำกัด 50,000 บาท ,2.นายจำรัส กังน้อย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 15,000 บาท และปกครองตำบลหนองกุงทับม้า 20,800 บาท รวม 85,800 บาท และได้รับความอนุเคราะห์แรงงานในการก่อสร้างจากจิตอาสาในพื้นที่ได้ร่วมแรงกันก่อสร้างบ้านหลังนี้ โดยไม่คิดมูลค่า จึงทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย

               ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับในบ้านหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้อยู่อาศัย พร้อมทำการติดป้ายบ้านโฮมฮักหลังที่ 12 ( 129/12 )

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!