เชียงใหม่-สัตวแพทย์ มช. ลงนาม MOU กรมการสัตว์ทหารบก

เชียงใหม่-สัตวแพทย์ มช. ลงนาม MOU กรมการสัตว์ทหารบก

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ กรมการสัตว์ทหารบก โดย พลตรี พนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เพื่อร่วมพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ในตระกูลม้าและสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม พร้อมกันนี้ยังมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาอีกจำนวน 5 แห่ง ร่วมลงนามในวันเดียวกัน ดังนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!