อุดรธานี-เดินหน้าประชุมหารืองบประมาณ การจัดสวน เทคโนโลยี ในงานพืชสวนโลก

อุดรธานี-เดินหน้าประชุมหารืองบประมาณ การจัดสวน เทคโนโลยี ในงานพืชสวนโลก

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ต.ค 65 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมพิจารณาหารือรายละเอียดพร้อมงบประมาณในส่วนของการจัดแสดงงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม การประกวด และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง มี นายประเสริฐ อนุพันธ์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
             ครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณาหารือ ในเรื่องรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และพิจารณาหารือการปรับแผนงานและงบประมาณของการจัดแสดงสวน เทคโนโลยี นวัตกรรมการประกวดฯ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานและงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ ครม. อนุมัติ ในโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!