นครศรีธรรมราช-สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอี

นครศรีธรรมราช-สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอี

ภาพ-ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

            เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พลเอกวิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้พบปะหารือกับนายวีระยุทธ เชื้อไทย ประธานคณะกรรม การสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมด้วยผู้บริหารสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อพูดคุยหารือถึงแนวทางความร่วมมือกับททบ. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดย ททบ.จะเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารไปยังผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอี ที่บรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแนวทางขยายความร่วมมือกับททบ. ในหลายโอกาส เช่นการส่งเสริมทางการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและททบ. ในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะเพื่อความมั่นคง ที่ผ่านมาธุรกิจเอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งททบ.มีแผนช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีในการฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!