อุบลราชธานี-จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อุบลราชธานี-จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

                  วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565 จำนวนทั้งสิ้น 65 กองทุน โดยมี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมือง 3 แห่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
                 กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 515 กองทุน และมีการดำเนินงานตามแนวทางการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้รับเงินพระราชทาน จำนวน 65 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ ปี 2564 ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 28 หมู่บ้าน 4 ชุมชน รวมจำนวน 32 หมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนในปี 2565 ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 30 หมู่บ้าน 3 ชุมชน รวมจำนวน 33 หมู่บ้าน/ชุมชน
                 โอกาสนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถวายราชสดุดี พร้อมมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และ 2565 จำนวน 65 หมู่บ้าน/ชุมชน และกล่าวให้โอวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งในปี 2564 และ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน 58 หมู่บ้าน 7 ชุมชน รวมจำนวน 65 หมู่บ้าน/ชุมชน และในวันนี้ นายอำเภอ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และพัฒนาการอำเภอ ได้เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 แล้วนั้น”
                ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวอีกว่า “ขอฝากความห่วงใยไปถึงคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน โดยขอให้ทุกท่านทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ อดทน เสียสละในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน รวมถึงรับฟังปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหาที่มีผลมาจากประชาชนอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์อย่างจริงจัง และประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของคนในหมู่บ้านและชุมชน โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการเสพการค้า ตลอดจนรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้มีการแพร่ระบาดในหมู่บ้านและชุมชน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!