ร้อยเอ็ด-ชื่นชมเด็กเก่ง แชมป์ทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติ

ร้อยเอ็ด-ชื่นชมเด็กเก่ง แชมป์ทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติ

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

            ร้อยเอ็ด ชื่นชมเด็กเก่ง น้องบุณรดา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด แชมป์ทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติ ปี 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม

            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ นักเรียนที่คะแนนสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สอบได้เต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ และนักเรียนรางวัลโครงการแข่งขันคนก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

             นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ปีการศึกษา 2562 และโครงสร้างการบริหารการการทดสอบสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) โดยมีกำหนดการสอบ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ปรากฏว่า เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้คะแนนสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สอบได้เต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลโครงการแข่งขันคนก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ของกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ผลปรากฏว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลโครงการแข่งขันคนก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำการศึกษา 2562 ได้แก่เด็กหญิงธีริศราวดี ตั้งภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ได้เหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดพิธีมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัล ให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ทั้ง 2 คน ดังกล่าว

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!