กำแพงเพชร-ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเผยอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ปวดเมื่อย

กำแพงเพชร-ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเผยอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ปวดเมื่อย

ภาพ/ข่าว:นพดล ยอดศรี

               ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบลช่องลมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ปวดเมื่อย 

              เมื่อวันที่11 พฤศจิกายน2563 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายพชร เพชรอ่อน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมว่าศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบลช่องลมอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกตามร่างกาย ศูนย์การแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบลช่องลมจะคอยให้บริการตั้งแต่เวลา08.30น-16.00น(ในเวลาราชการ)โดยมีนายพชร เพชรอ่อน เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลช่องลม ได้ดูแลศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและมีนางสาวกาญน์พิฐฌา อินต๊ะพันธ์ แพทย์แผนไทยคอยบริการ มีนายเฉลา สงขัย นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นผู้ที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขในปี พ.ศ.2556 ต่อมาปี พ.ศ.2560 ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโดยนำเอาระบบการแพทย์แผนไทยมาผสมผสานกับระบบการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อประชาชนจะได้มีทางเลือกในการรักษาการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการผลิตยาสมุนไพรมีประชาชนเข้ามาซื้อสมุนไพรกันอย่างต่อเนื่อง

             นอกจากนี้ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยมีบริการนวด 4 ด้านคือด้านที่1เวชกรรม คือทำการตรวจวินิจฉัยโรค ด้านที่2เภสัชกรรมไทย คือการจัดยารักษาโรคโดยใช้ตัวยาสมุนไพรทั้งหมดด้านที่3 การนวดแผนไทยคือการบริการนวดคลายกล้ามเนื้อและนวดรักษาโรคตามอาการ และด้านที่4การผดุงครรภ์ไทย ดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดจะออกเยี่ยมบ้านหลังคลอด ส่วนบริการการประคบสมุนไพร(Thai Herbs Com pression )คือการนำสมุนไพรมาห่อด้วยผ้าเป็นลูกเรียกว่าลูกประคบวิธีใช้นำลูกประคบมานึงให้ร้อนและนำไปประคบบริเวณที่ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกและมีการอบสมุนไพรด้วยกระโจมเป็นการต้มสมุนไพรให้เดือดแล้วเอาไอน้ำรมตัวโดยการต่อท่อจากหม้อที่ต้มเข้าไปในกระโจมหรือยกหม้อยาที่กำลังเดือดเข้าไปในกระโจมแล้วค่อยๆแง้มเปิดฝาหม้อทีละน้อยให้ไอพุ่งแล้วนวดตามหน้าตามตัวเรียกว่า”กระโจมยา”นายพชร กล่าวต่อว่าศูนย์การแพทย์แผนไทยยังเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสมุนไพรแก่ประชาชนทั่วไปโดยเป็นการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบจากท้องถิ่นเป็นหลักและทำระบบหลักManufacเกณฑ์ทีดีในการผลิตยา(Good Manufactufacturing PracticeหรือGMP)มาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วางจำหน่ายมีลูกประคบ สเปย์กันยุง ตะไคร้หอม สบู่ ขมิ้นน้ำผึ้ง และยาหม่อง ไว้ให้ผู้ที่มารับการนวดสมุนไพร และทางศูนย์การแพทย์แผนไทยยังมีบริการห้องอบตัวด้วยสมุนไพรที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง42-45องศาเซลเซียสจะใช้เวลาในการอบ30นาทีและจะอบให้สองครั้งๆละ15นาที ส่วนนางประนอม อาสานอก อยู่บ้านเลขที7 บ้านคลองเจริญ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นพนักงานนวดอยู่ที่ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยของเทศบาลตำบลช่องลมเผยว่าผู้ที่จะมาเป็นพนักงานนวดแผนไทยในศูนย์การแพทย์แผนไทยในเทศบาลตำบลช่องลมจะต้องผ่านการอบรมเกณฑ์มาตรฐาน1จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนนางประนอมกล่าว ในส่วนอัตราค่าบริการการนวดนั้นนายพชรกล่าวว่าถ้าเป็นประชาชนในพื้นที่เทศบาลช่องลมจะคิดครั้งละ30บาทแต่ถ้าเป็นประชาชนนอกเขตพื้นที่จะคิดครั้งละ100บาทซึ่งรายได้จากการนวดทั้งหมดจะนำเข้าบัญชีไว้เป็นเงินบำรุ่งหน่วยบริการต่อไป นายพชร กล่าว

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!