มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

        โครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มทร.รัตนโกสินทร์

            ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองนโยบายและแผนร่วมกับกองคลัง จัดโครงการอบรมการบริหารและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!