อยุธยา-ข้าวตราฉัตร มอบทุนการศึกษาคณะผู้แทนประเทศไทย

อยุธยา-ข้าวตราฉัตร มอบทุนการศึกษาคณะผู้แทนประเทศไทย

ภาพ/ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

        สสวท. จับมือ ข้าวตราฉัตร กับภารกิจปั้นอัจฉริยะเด็กไทยสู่เวทีวิชาการระดับโลก สู่ปีที่ 17ภายใต้ “โอลิมปิกวิชาการ”

            เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม โรงงานข้าวตราฉัตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) นำโดยนายฐิติ ลุจินตานนท์ประธานเจ้าหน้าที่ฝายปฏิบัติการธุรกิจข้าวและอาหารในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะผู้แทนประเทศไทย โอลิมปิกวิชาการ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 หรือ “โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย หรือ สุดยอด Genius เด็กไทย คือ เด็กที่มีศักยภาพทางปัญญาสูงกว่าเด็กทั่วไป และมีความถนัดเฉพาะทางที่โดดเด่น ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

             นายฐิติ ลุจินตานนท์ประธานเจ้าหน้าที่ฝายปฏิบัติการธุรกิจข้าวและอาหารในประเทศและต่างประเทศบริษัทซีพีอินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร)เปิดเผยว่า “โครงการโอลิมปิกวิชาการ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งปี 2563 นี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17ที่ข้าวตราฉัตรให้การสนับสนุนมาต่อเนื่องผ่านหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างศักยภาพในตัวเด็กไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้แทนประเทศไทย หรือ สุดยอดอัจฉริยะเด็กไทยกลุ่มนี้ ที่มีศักยภาพทางปัญญาสูงกว่าเด็กทั่วไปและมีความถนัดเฉพาะทางที่โดดเด่น ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคล ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจากหลายๆปีที่ผ่านมาภายใต้โครงการฯมีผู้แทนประเทศไทยหลายท่านที่เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศและคว้าเหรียญรางวัลสร้างชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยจนปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และกลับมารับใช้ประเทศชาติต่อไม่ว่าจะเป็นอาชีพ คุณหมอ คุณครู วิศวกร นักวิจัย เป็นต้น

              ซึ่งโครงการฯ นี้ จะช่วยรวบรวมสุดยอดอัจฉริยะเด็กไทย เพื่อมาเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทัษะทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชาที่ถนัดของเด็กให้สูงขึ้น เพื่อไปแข่งขันในเวทีระดับโลกนอกเหนือจากสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ด้านวิชาการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้แทนประเทศไทยแล้วสถาบันครอบครัวก็ถือป็นปีจจัยสำคัญชนกันนอกเหนือจากโครงการโอลิมปีกวิชาการ บริษัทฯให้ความสำคัญกับเยาวชนไทยที่มีศักยภาพด้านอื่นๆภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” เพราะเด็กไทยมีความสามารถขาดแต่เพียงโอกาสเวที่ให้เด็กๆเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่และพัฒนาศักยภาพนั้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
นี่จึงเป็นภารกิจที่บริษัทฯให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการฯดีๆแบบนี้มาตลอด”ปี 2563นี้ ผู้แทนประเทศไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปีก ระหว่างประเทศ ด้วยการคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด 23 เหรียญได้แก่ 3 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 12เหรียญทองแดง นำความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยดังเช่นการแข่งขันในทุกๆ ปีที่ผ่านมา
               กิจกรรมมอบทุนการศึกษาคณะผู้แทนประเทศไทย โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ.2563 ให้กับผู้แทนประเทศไทยทั้งหมด 23 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ข้าวตราฉัตรจัดขึ้น เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้แทนประเทศไทยที่คว้าชัยชนะและสร้างชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามและเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย โดยมีมูลค่าเหรียญรางวัล อาทิ เหรียญทอง มูลค่า 25,000 บาท, เหรียญเงินมูลค่า 20,00 บาท ,เหรียญทองแดงมูลค่า 17,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ มูลค่า 5,000 บาทรวมมูลค่ทั้งสิ้น 534,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินขวัญถุงให้กับคณะผู้แทนประเทศไทยสาขาฟิสิกส์ (ระดับทวีปเอเชีย)จำนวน3คนก่อนเดินทางไปแข่งขันฯมูลค่า5,000 บาทต่อคนและมอบข้าวตราฉัตรให้กับครอบครัว ผู้แทนประเทศไทย และอาจารย์รวมมูลค่าให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปีกวิชาการปี 2563 จำนวน 1,800,000 บาท

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!