ชัยภูมิ-อบจ.ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ อ.เกษตรสมบูรณ์

ชัยภูมิ-อบจ.ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ อ.เกษตรสมบูรณ์

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

อบจ.ชัยภูมิลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ อ.เกษตรสมบูรณ์

            วันที่ 4 พ.ค.64 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้ นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ , นายแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาพิเศษและเลขานุการส่วนตัวนายก ,นายเสถียร เที่ยงตรง ที่ปรึกษานายก พร้อมด้วย,นายสุขสันต์ ชื่นจิตร รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ,นายศิวะ พงษ์ธีระดุล ส.อบจ.เกษตรสมบูรณ์ เขต 2 และนายวัฒนากร มูลเมืองแสน หน.ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 พรมเชิญ ร่วมสำรวจแหล่งน้ำ ในพื้นที่ ต.กุดเลาะ ,ต.บ้านเป้า และ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ แหล่งน้ำดังกล่าวใช้สำหรับการเกษตร หากมีการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ โดยสำรวจแหล่งน้ำ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.ฝายคึกฤทธิ์ บ้านยาง ต.กุดเลาะ
2.อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ ต.สระโพนทอง
3.อ่างเก็บน้ำห้วยสะเดาตอนบน ต.กุดเลาะ
4.เขื่อนเจ้าประเทศ ต.บ้านเป้า
ทั้งนี้ อบจ.ชัยภูมิ จะปรึกษาหารือร่วมกับ ชลประทาน จ.ชัยภูมิ ในการหาแนวทางแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!