ปทุมธานี-กินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ด จารึกประวัติศาสตร์จุดประทีป256,477ดวง

ปทุมธานี-กินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ด จารึกประวัติศาสตร์จุดประทีป256,477ดวง

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

           กินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ด จารึกประวัติศาสตร์จุดประทีป 256,477 ดวงมากที่สุดและแปรภาพใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดพระธรรมกาย

             วันที่ 23 เมษายน 2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดพิธีบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลกออนไลน์ผ่านซูม (Earth Day) ภายใต้แนวคิด “Cleanse the Mind, Cleanse the World With Meditation on Earth Day” ในงานพุทธศาสนิกชนทั่วโลกออนไลน์ผ่านซูม (ZOOM) พร้อมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา แปรเป็นภาพรูปโลกและคนนั่งสมาธิ จากนั้นคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ อธิษฐานจิต แผ่เมตตา ให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ที่วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

               โดยแสงประทีปเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นธรรมคุ้มครองโลก นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้คิดดี พูดดี ทำดี ไม่เบียนเบียด ตนเอง ผู้อื่น สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการจดสถิติโลก “การแปรภาพด้วยการจุดประทีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ด้วยจำนวนแสงประทีป 256,477 ดวง โดยเริ่มจุดในเวลา 19.10 น. จนถึงเวลา 20.15 น. จากนั้น กินเนสส์ เวิลด์เรคคอร์ด ได้จารึกเป็นประวัติศาสตร์ของ พระพุทธศาสนาและการสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกายให้ทุกคนตระหนักว่า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกนั้น ต้องเริ่มจากจิตใจที่ดี มีเมตตา กรุณา เอื้ออาทรต่อกัน ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้จัดพิธีบุญในวันดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!