อยุธยา-ตัดสินการประกวดการออกแบบตัดเย็บ “ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับภาคกลาง

อยุธยา-ตัดสินการประกวดการออกแบบตัดเย็บ “ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับภาคกลาง

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          ที่โรงแรม ณ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการออกแบบตัดเย็บ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบตัดเย็บ “ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดับภาคกลาง ตามโครงการส่งเสริมการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ผ่านการนำเสนอผลงานภาพสเก็ต พร้อม Story board / Mood board ของผู้เข้าประกวด 
โครงการฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย การออกแบบรูปแบบการตัดเย็บและการผลิตชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก จากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย นักออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทยจากทั่วทุกภาคของประเทศ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย นักออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!