อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอผักไห่ และอำเภอวังน้อย

อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอผักไห่ และอำเภอวังน้อย

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่ บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 6 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีพร้อมกับร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
          ต่อมา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!