อยุธยา-แจ้งตรวจสอบรายชื่อคนต่างด้าว 4 สัญชาติ

อยุธยา-แจ้งตรวจสอบรายชื่อคนต่างด้าว 4 สัญชาติ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ถึง นายจ้าง สถานประกอบการ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) โดยสแกนที่ QR Code ด้านล่าง เพื่อทราบรายชื่อแรงงานต่างด้าว ที่กรมการจัดหางานจัดส่งใบอนุญาตทำงานมาแล้ว โดยนายจ้าง สถานประกอบการ สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนายจ้าง สถานประกอบการ จะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตทำงาน ประกอบด้วย
1. ทะเบียนใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65 (บต.50)
2. ใบรับคำขอ + ใบเสร็จรับเงิน ของคนต่างด้าว (ช่องที่ 1,3.4)
3. หนังสือมอบอำนาจคนต่างด้าว (กรณีต่างด้าวไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง)
4. เอกสารผู้รับมอบ ประกอบด้วย
– ทะเบียนบ้าน + บัตรประชาชน
– ใบนำส่งประกันสังคมของผู้รับมอบ (กรณีเป็นนิติบุคคล) แล้วแจ้งลำดับรายการหรือหมายเลขบัตร ที่ต้องการรับ
          ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามเพิ่มเติมโทร 035 336 855 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ หรือ สแกนที่ QR Code

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!