ชลบุรี-รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติภัยหมู่ในและนอก รพ.ฯ

ชลบุรี-รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติภัยหมู่ในและนอก รพ.ฯ

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          พลเรือตรี สรรชัย เลิศวีระศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีนโยบาย การซ้อมแผน Mass Casualty Incident การรับมือกับอุบัติภัยหมู่ ดำเนินการจัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านการแพทย์ ABKH-07 แผนเผชิญเหตุ รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมากนอกโรงพยาบาลทางบก และ ABKH-06 แผนเผชิญเหตุ รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมากในโรงพยาบาล Standard Operating Procedure (SOP) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี และการบริหารจัดการ ในการเผชิญเหตุด้านการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากกองทัพเรือ และในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยดังกล่าว

          มีชุมชนที่เป็นทั้งกำลังพล ครอบครัว กำลังพลของ ทร. และประชาชนในชุมชนของภาคพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอาศัยอยู่ โดยดำเนินการฝึกแผนรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมากนอกโรงพยาบาล ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองตะเคียน และซ้อมแผนรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมากในโรงพยาบาล บริเวณพื้นที่ส่วนกลางห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ. อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!