ร้อยเอ็ด-ยกระดับการผลิตและการเล่น “โหวด” ดนตรีพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด-ยกระดับการผลิตและการเล่น “โหวด” ดนตรีพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการผลิตและการเล่น “โหวด” ดนตรีพื้นบ้านอีสานส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2566 และเปิดจุดเช็คอินรูปโหวด ณ ศูนย์อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลหนองพอก เเละตลาดมูลเค้าเหง้าโหวด อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
                นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการยกระดับการผลิตและการเล่น “โหวด” ดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาเครื่องดนตรี “โหวด” สร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งเสียงโหวดและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการทางวัฒนธรรม การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เยาวชนและประชาชน จำนวน 80 คน แบ่งเป็น การอบรมด้านการผลิตเครื่องดนตรีโหวด จำนวน 40 คน การอบรมด้านการผลิตโหวดที่ระลึก จำนวน 40 คน คณะวิทยากร จำนวน 8 คน และได้จัดสร้างแบคดรอปและจุดเช็คอินรูปโหวด จำนวน 1 จุด ณ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมมูลเค้าเหง้าโหวด อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!