บุรีรัมย์-พช.พุทไธสง จัดกิจกรรม KICK OFF 1 หมู่บ้าน/โครงการพุทไธสงสร้างสุข อย่างยั่งยืน

บุรีรัมย์-พช.พุทไธสง จัดกิจกรรม KICK OFF 1 หมู่บ้าน/โครงการพุทไธสงสร้างสุข อย่างยั่งยืน

บุรีรัมย์-พช.พุทไธสง จัดกิจกรรม KICK OFF 1 หมู่บ้าน/โครงการพุทไธสงสร้างสุข อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ แปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชน แปลง นางบุญทัน กวดไธสง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลพุทไธสง นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสง มอบหมายให้ นายสุพจน์ พรอยู่ศรี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง อำเภอพุทไธสง เป็นประธานการจัดกิจกรรม KICK OFF 1 หมู่บ้าน /โครงการ 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน และ กิจกรรมหมู่บ้านยั่งยืน โครงการพุทไธสงสร้างสุข อย่างยั่งยืน โดยมีนางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ครู ศกร.อำเภอพุทไธสง ผู้นำชุมชน เครือข่ายโคกหนองนาอำเภอพุทไธสง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และครัวเรือนพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ เนื่องในวันครบรอบวันประสูติ 100 ปี อีกทั้ง ยังเป็นต้นแบบในการต่อยอดขยายผลการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”และกิจกรรมหมู่บ้านยั่งยืน
            กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช มอบต้นไม้แก่ผู้นำชุมชน ปลูกต้นไม้ พืช ผัก สมุนไพร บริเวณครัวเรือน และที่สาธารณะ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วย
            สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ และhttps://radioburiram.prd.go.th

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!