สิงห์บุรี-ผลคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) แชมป์เก่ายังคงได้ที่นั่งตำแหน่งว่าที่ ส.ส.สิงห์บุรี

สิงห์บุรี-ผลคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) แชมป์เก่ายังคงได้ที่นั่งตำแหน่งว่าที่ ส.ส.สิงห์บุรี

ภาพ/ข่าว:จิระแมน  ขำฉา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่กองอำนวยการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียนสิงห์บุรี ประจำจังหวัดสิงห์บุรี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และ นางสาวชุลีพร ชาญใบพัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.สิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยในการนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า และคะแนนรวมตามเขตต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย
            สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี มีเขตเลือกตั้ง 1 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.ในครั้งนี้ จำนวน 10 คน ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สรุปผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้ ผู้สมัคร เบอร์ 1 นายภูวเดช มังสาทอง สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 5,047 เบอร์ 2 นายวุฒิกร จูเจี่ย สังกัดพรรคไทยภักดี ได้คะแนน 675 คะแนน เบอร์ 3 นายพชรพล วงษ์ใหญ่ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 693 คะแนน เบอร์ 4 นายสาโรจน์ พันธาสุ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 626 คะแนน เบอร์ 5 นายธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ สังกัดพรรคก้าวไกล ได้คะแนน 39,290 คะแนน เบอร์ 6 นายสุรสาล ผาสุข สังกัดพรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 2,317 คะแนน เบอร์ 7 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 42,292 คะแนน เบอร์ 8 นางสาว วนิชดา ปั้นเกตุตันติรักษ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 29,193 คะแนน เบอร์ 9 สิบเอก ณรงค์ชัยอินทรกวี สังกัด พรรคเสรีรวมไทยได้คะแนน 1,162 คะแนน และ เบอร์ 10 ร้อยโท วัฒนชัย เกตุเพ็ชร สังกัด พรรคครองไทย ได้คะแนน 183 คะแนน
             สำหรับผู้ที่ได้คะแนนนำมาอันดับ 1 คือ นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เบอร์ 7 พรรคพลังประชารัฐ แชมป์เก่า อดีต ส.ส.สิงห์บุรี ได้คะแนน 42,292 คะแนน อันดับ 2 คือ นายธีรเศรษฐ์ พัฒน์วราพงษ์ เบอร์ 5 พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 39,290 คะแนน ห่างจากอันดับ 1 ถึง 3,002 คะแนน ส่วนอันดับ 3 คือเบอร์ 1 นายภูวเดช ได้คะแนน 5,047 คะแนน
            สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี มีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 168,061 คน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 131,501 คน คิดเป็นร้อยละ 78.25 จำนวนบัตรดี 121,478 บัตร คิดเป็นร้อยละ 92.38 จำนวนบัตรเสีย 6,084 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.63 จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครคนใด 3,939 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.00

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!