นครสวรรค์-ผล สส.นครสวรรค์ อย่างไม่เป็นทางการ นับครบ 100% มี 6 เขต ได้ สส. 5 พรรค

นครสวรรค์-ผล สส.นครสวรรค์ อย่างไม่เป็นทางการ นับครบ 100% มี 6 เขต ได้ สส. 5 พรรค

นครสวรรค์-ผล สส.นครสวรรค์ อย่างไม่เป็นทางการ นับครบ 100% มี 6 เขต ได้ สส. 5 พรรค

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย  เกียรติพิริยะ
ผลการเลือกตั้งที่จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 กกต.จังหวัดนครสวรรค์ได้สรุปผลการลงคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการดังนี้ คือ
               เขต 1 อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 36,385 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 27,504 คะแนน
เขต 2 อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 5 นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 37,510 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 10 นายวีระกร คำประกอบ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 24,844 คะแนน
               เขต 3 อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 6 นายสัญญา นิลสุพรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 32,100 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 11 นายสัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 24,317 คะแนน
เขต 4 อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นายมานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 32,934 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 พันตำรวจโท นุกูล แสงศิริ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 25,073 คะแนน
               เขต 5 อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 5 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 46,315 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 6 นายอิศราพร ดวงอุปะ พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 17,341 คะแนน
เขต 6 อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นายประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนากล้า ได้คะแนน 24,089 คะแนน อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 2 นายนิโรธ สุนทรเลขา พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 22,428 คะแนน
                 สรุป สส.นครสวรรค์ มี 6 เขต ได้ สส. จาก 5 พรรค พรรคละ 1 คน ส่วนภูมิใจไทย ได้ 2 คน ดังนี้ คือ ก้าวไกล เพื่อไทย รวมไทยสร้างชาติ ภูมิใจไทย และชาติพัฒนากล้า สำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 629,005 คน จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 6 เขต มีหน่วยเลือกตั้ง 1,630 หน่วย จำนวนประชากรทั้งจังหวัดมี 1,035,028 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 839,746 คน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!