พช.อุตรดิตถ์ประชุมตั้งกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา

พช.อุตรดิตถ์ประชุมตั้งกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

พช.อุตรดิตถ์ประชุมตั้งกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา

           ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวดลธร ม่วงวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมฯวัตถุประสงค์ แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ภายใต้รูปแบบ “ก้าวต่อไป โคก หนอง นา อุตรดิตถ์ สู่ความยั่งยืน” และจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา ระดับจังหวัด

              กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานกรรมการเครือข่าย “โคก หนอง นา” ระดับอำเภอ เลขานุการเครือข่าย “โคก หนอง นา” ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน โคก หนอง นา ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมติที่ประชุมแต่งตั้งนายประทุม ลัคณา เป็นประธาน นายพงษ์ศิริวัฒน์ พินทอง รองประธานคนที่ 1 และนายพายัด สีทา เป็นรองประธานคนที่ 2

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!