เพชรบุรี-รวมพลท่องทะเล วางซั้ง สร้างบ้านปลา ฟอกทราย พัฒนาระบบนิเวศชายหาด

เพชรบุรี-รวมพลท่องทะเล วางซั้ง สร้างบ้านปลา ฟอกทราย พัฒนาระบบนิเวศชายหาด

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

             ชุมชนประมงเพชรบุรี รวมพลท่องทะเล วางซั้ง สร้างบ้านปลา ฟอกทราย พัฒนาระบบนิเวศชายหาด ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.10 น วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเมือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวประมง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ธนาคารปูม้า หาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เป็นหนึ่งแห่งศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ส่งเสริมความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในทุกสังคม จังหวัดเพชรบุรีสานพระราชปณิธานของพระองค์ สร้างเสริมความรักของคนในชุมชน จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวประมง ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์น้ำทะเล ฟอกทราย พัฒนาระบบนิเวศชายหาด ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ มีทั้ง ปู ปลา กุ้ง กว่า 200,000 ตัว และจัดวางซั้งเชือก สร้างบ้านปลา ในทะเล เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

               นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันต่อยอดธนาคารปูม้าช่วยสร้างเสริมให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีเพิ่มขึ้นมากขึ้น และสร้างผลผลิตคุณภาพดี เป็นที่มาของรายได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องชุมชนชาวประมง ทางด้านนางสาวภาวิดา ประสมสุข นิสิตปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่ารายได้ที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่ได้มีเพียงปู แต่ปัจจุบัน ยังมีปลาหมึก ซึ่งขณะนี้เป็นที่นิยมทั้งการบริโภคแบบสด แบบเป็น และแบบแห้ง ซึ่งการเพาะเลี้ยงในรูปแบบการการเพาะพันธ์ ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกหอม การได้อนุบาลเป็นอย่างดี เมื่อปล่อยลงสู่ทะเลจะทำให้มีโอกาสทางรอดชีวิตสูง ที่จะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวประมงได้อีกด้วย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!