สระบุรี -มอบทุนการศึกษา ‘’ วิชาพยาบาล ’’

สระบุรี -มอบทุนการศึกษา ‘’ วิชาพยาบาล ’’

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

              วิสัยทัศน์กว้างไกล จังหวัดสระบุรีบ้านเราต้องน่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไป เจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่มีแต่ให้ ผู้ใหญ่ใจดีของชาวเมืองเพรียว ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ประธานบริหาร วณิชชากร กรุ๊ป , เจ้าของ หจก.วณิชชากร บริษัท ไมล์สโตน คอนสตัคชั่น และ บริษัท กิจวาณิช จำกัด , ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี ได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลสระบุรี และโรงเรียนระดับมัธยมทุกแห่งในจ.สระบุรี เพื่อดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ในระดับการพยาบาลโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นผลประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลในอนาคต โดยจะเป็นการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ในเชิงประจักษ์ทุกๆปีให้แก่โรงพยาบาลสระบุรี ทั้งนี้โดยมอบทุนการศึกษาเรียนต่อวิชาพยาบาล จำนวน 14 ทุน ทุนละ 40,000 บาท เป็นเงิน 560,000 บาทต่อปี
โดยโรงเรียนมัธยม ทั้ง 21 โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดสรรนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี ไม่เว้นแม้แต่เด็กนักเรียนยากจน เด็กนักเรียนชายขอบจังหวัด ที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนต่อ คณะกรรมการจะร่วมกันคัดเลือก เพื่อสร้างโอกาสในอนาคตให้กับเด็กๆอีกทั้งยังจะเป็นการเสริมสร้าง บุคลากรทางการพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข ต้องดำเนินการเปิดรับผู้เจ็บป่วยจำนวนมากขึ้นทุกๆวันในปัจจุบัน และจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนในอนาคต

                ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ย้ำว่า จังหวัดสระบุรีบ้านเราจะต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรักษาพยาบาล เรามีโรงพยาบาลศูนย์คือโรงพยาบาลสระบุรี แม้การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นเรื่องใหม่ แต่พวกเราจะพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยตนเองนั้นได้พยายามหาแนวร่วม ผู้ใจบุญหลายๆท่าน มาร่วมกันสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนๆดีให้มาศึกษาต่อ วิชาการพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีโอกาสได้ศึกษาต่อวิชาการพยาบาลที่ตนรัก ซึ่งพวกตนจะพยายามกระตุ้นเด็กๆในยุคปัจจุบันให้หันมาศึกษาต่อด้านการพยาบาลกันเยอะๆ
สำหรับแนวร่วมผู้ใจบุญ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เปิดเผยว่าประกอบด้วย
1.หจก.สระบุรีวณิชชากร โดย ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล
2.บริษัทสระบุรีรุ่งเรืองกิจ คอนสตัคชั่น โดย นางสาว โอมิกา วรสาธิต
3.ตลาดโรงเกลือ โดย คุณ อิทธิศักดิ์ อิทธิภิญโญ
4.บริษัทยิ่งเจริญสตีล โดย นายประกิจ พรสัมพันธ์สุข
5.บริษัทมหาจักรทูล อินดัสเตรียล โซลูชั่น จำกัด โดย นางศรีประไพ มนัสปิยะ
6.คุณพิชัย อัสนี
7.คุณพิชิต เจียมเจริญ

           ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบทุนการศึกษาวิชาการพยาบาลดังกล่าว ตนได้ให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้คนเดียวมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว จนมาถึงปัจจุบันมีผู้เข้ามาร่วมกุศลด้วย ตนและคณะจึงจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป โดยเฉพาะการเน้นความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนมัธยมกับโรงพยาบาล และผู้ที่ให้ทุนการศึกษา ซึ่งจะกลายเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาจังหวัดสระบุรีบ้านเราต่อไป พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายให้มาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะนักเรียนชายขอบจังหวัดสระบุรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่เป็นจำนวนมาก
การมอบทุนศึกษา ‘’วิชาพยาบาล ‘’ นำโดย ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล และผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านครั้งนี้ นับเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ สมควรได้รับคำยกย่องสรรเสริญ ทั้งนี้เพราะต่อไปในอนาคต เราจะได้เห็นลูกหลานชาวสระบุรี บ้านเรา กลับมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือดูแล ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ที่มีภารกิจหนักและมากมายมหาศาลในปัจจุบัน ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการมอบทุนการศึกษา วิชาการพยาบาล ของ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล จึงเปรียบเหมือน ฟ้ามีตา ฟ้ายัง ฟ้าอยู่ สู่โลกสดใสในอนาคต

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!