อยุธยา- อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน

อยุธยา- อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

             อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง ให้ข้าราชการและประชาชนทุกได้เคารพสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

               เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานหน้าที่ว่าการอำเภอนครหลวง เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เคารพสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชรบ. อสม. กลุ่มองค์กรและ ประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)

              พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทางอำเภอนครหลวงได้จัดสร้างขึ้นและนำมาประดิษฐานไว้ที่ที่ว่าการอำเภอนครหลวง ในครั้งนี้ มีขนาดเท่าพระองค์จริง เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เคารพสักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะการที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ปฏิรูประบบการปกครองของไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทรงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมกับยุคสมัยหลายประการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!