ปราจีนบุรี – สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปราจีนฯชั่วคราว

ปราจีนบุรี – สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปราจีนฯชั่วคราว

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

                   สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปราจีนฯชั่วคราว เนื่องจากตลิ่งทรุดตัวจากน้ำกัดเซาะ ไกลกว่า100-300 เมตร

                เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (20 ก.ค.2565) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ได้เกิดตลิ่งบริเวณท้ายวัดบางตาล่าที่อยู่ติดริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรีทรุดตัวเป็นทางไกลยาวมากกว่า 100 -300 เมตรเศษ ลึกกว่า 50 -80 ซม. จากการตรวจสอบพื้นที่ขององการบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (อบต.) ปรากฏว่า ตลิ่งทรุดริมแม่น้ำปราจีนบุรี เป็นรอยแยกพื้นดินระยะทางประมาณ 200 เมตร อาคารคอนกรีตของวัด ยกพื้นสูง ตัวอาคาร พนังอาคาร คานคอนกรีต ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังนี้ การแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) ทำการรื้ออาคารคอนกรีตริมแม่น้ำ ที่อาคารได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยให้การสนับสนุนรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน เพื่อทำการรื้ออาคารคอนกรีต และใช้รถแบคโฮทำการกดเข็มไม้ และวางกระสอบทรายตามแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (อบต.) ให้การสนับสนุนวัสดุในการจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราว ตามแบบของกรมโยธาธิการ รวมทั้งให้การสนับสนุนอาหาร น้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12) ให้การสนับสนุนกำลังทหาร เพื่อทำการรื้ออาคารคอนกรีต และจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราว การแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการ ดังนี้ ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ ออกแบบจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ส่งแบบแปลนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 6 ต.รอบเมือง ให้อำเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

              วันนี้ (20ก.ค.) นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราว เนื่องจากตลิ่งทรุดตัวจากน้ำกัดเซาะ บริเวณวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็นรอยแยกที่พื้นดิน ระยะทางกว่า200 เมตร อาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำของวัดบางตาล่า ได้รับความเสียหายทางโครงสร้างทั้งหลังไม่สามารถใช้การได้ ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราวดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประสานบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือสนับสนุนการก่อสร้าง ได้แก่ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มทบ.12 และกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองปราจีนบุรี สนับสนุนกำลังพลในการปฏิบัติงาน สนง.โยธาฯ ออกแบบงานก่อสร้าง อบจ.ปราจีนบุรี สนับสนุนเครื่องจักรและผู้ควบคุม อบต.รอบเมืองและท้องถิ่นจังหวัด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จได้โดยเร็ว เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีได้ประสานขอสนับสนุนเขื่อนป้องกันตลิ่งถาวรจากสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทราแล้ว ซึ่งจะได้จัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ต่อไป น.ส.ณัฐพร สมใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (อบต.) กล่าวว่า “ พื้นที่บริเวณตลิ่งทรุดอยู่ทางด้านหลังวัดบางตาร่า หมู่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดกับริมแม่น้ำปราจีนบุรี ในระยะแรก ทรุดตัวเป็นทางยาวตรวจสอบพบระยะทางไกลกว่า 100 เมตร ความลึกระหว่าง 50 –70ซม. ได้ทรุดตัวมาก่อน 2 สัปดาห์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (อบต.) ได้มาดูแลช่วยเหลือตั้งแต่วันเกิดเหตุตามขั้นตอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และ ล่าสุดนี้ทรุดตัวเพิ่มมากกว่าเดิมทรุดตัวเป็นทางยาวไกลเพิ่มมามากกว่า 300 เมตรเศษ ได้มีการบูรณาการร่วมกันในหลายหน่วยงาน มาดูแลซ่อมแซม อาทิ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปราจีนบุรี (ปภ.) ประสานโยธาจังหวัดปราจีนบุรี ทหาร มาทำการช่วยซ่อมแซมตลิ่งพังนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น ในการซ่อมแซมชั่วคราว ในส่วนบ้านเรือนของราษฏรไม่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ มีเพียงส่วนท้ายวัดบางตาล่า ที่อยู่ติดใกล้กับริมแม่น้ำปราจีนบุรี ที่เสียหาย ได้แก่โรงครัว ,ห้องน้ำของวัดเสียหาย ขั้นตอนในการดำเนินการในซ่อมตลิ่งทรุด หลังจากท้องถิ่นได้จัดหาวัสดุมาเตรียมความพร้อมแล้ว อาทิ ไม้เสาเข็ม ,นำกระสอบทรายปูนซีเมนต์ มาแล้ว ทาง ปภ.ปะสานบูรณาการหลายหน่วยงาน อาทิ กำลังทหาร ฝ่ายเครื่องมือ – จักรกกล ให้มาช่วยดำเนินการในการซ่อมแซมสร้างเขื่อนกันตลิ่งชั่วคราว ดังกล่าว” น.ส.ณัฐพร กล่าว

                 และกล่าวต่อไปว่า “ ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ได้รับความเสียหาย จากตลิ่งทรุดตัวฯ และ จัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราว บริเวณวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี ในวันนี้ ( 20 ก.ค.) นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมาละนี จินดารัตน์ หน.สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี นายวิระฉัตร ลีละกุล ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายอนิรุทธิ์ ประจันตะเสน ผู้แทน อบจ.ปราจีนบุรี พ.ท.กันตภณ สวนนันท์ ผบ.พัน 1 รอ. ร.ท.นาสิก จินดาวงษ์ ผู้บังคับกองร้อย มทบ.12 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี น.ส.ณัฐพร สมใจ ปลัด อบต.รอบเมือง และนายชัยยพล ชาวเมืองสีวสุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.รอบเมือง ร่วมในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อ.ส. ทหาร ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค 65 ดังนี้ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังทหาร วันละ 17 นาย กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 12 มณฑลทหารบกที่ 12 จัดกำลังทหาร วันละ 11 นาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) เจ้าหน้าที่ 5 คน รถแบคโฮ 1 คัน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ อ.ส. 10 นาย องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (อบต.) เจ้าหน้าที่ 7 คนจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่งชั่วคราว บริเวณวัดบางตาล่า สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี จัดเจ้าหน้าที่ประสานการปฏิบัติฯ 3 คน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีจัดเจ้าหน้าที่ประสานการปฏิบัติ 2 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!