กาญจนบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่อำเภอเลาขวัญ

กาญจนบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่อำเภอเลาขวัญ

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่อำเภอเลาขวัญ

                 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายธนวัฒน์ เรืองเดช ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด ได้กล่าวรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีฯ

              ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องครัว เครื่องนอน แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร จำนวน 1 ครัวเรือน โดยได้เกิดอัคคีภัยขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 2 ราย บ้านเรือนได้รับความเสียหายในบางส่วนรวมถึงสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ทางที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!