สอ.รฝ.นำกำลังพล นักเรียน ประชาชน ร่วมดำนา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สอ.รฝ.นำกำลังพล นักเรียน ประชาชน ร่วมดำนา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี

สอ.รฝ.นำกำลังพล นักเรียน ประชาชน ร่วมดำนา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            พลเรือตรี สรวุธ ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วย คุณมัณทิญา ชวนะ ประธานชมรมภริยา มาเป็นประธานในกิจกรรม ดำนา ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ สอ.รฝ. โคก หนองนา โมเดล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ กำลังพล ชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง นักเรียนจากโรงเรียนพลูตาหลวง โรงเรียนจุกเสม็ด โรงเรียนบ้าน กม.5 คณะครู อาจารย์ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ได้มีพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยได้ร่วมกิจกรรมหว่านข้าวในพิธีเปิดนั้น ปัจจุบันข้าวที่ผู้บังคับบัญชา กำลังพล และน้องๆ นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ได้ถึงกำหนดเวลาในการดำนาแล้ว การนี้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงได้ จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพื่อให้กำลังพล และน้องๆ นักเรียนได้น้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!