ชลบุรี-เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทำบุญครบรอบ 14 ปี สู่การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล

ชลบุรี-เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทำบุญครบรอบ 14 ปี สู่การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี 

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทำบุญครบรอบ 14 ปี สู่การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล

            วันนี้ 25 ก.ค.65 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมสถาปนาวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครบรอบ 14 ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 ชลบุรี ผู้นำชุมชน 13 ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชนต่างๆ ในพื้นที่ มาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมร่วมในพิธีสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ อุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้สถิตอยู่ในดวงใจชาวสัตหีบ และนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลสู่องค์กร บุคลากร และผู้ร่วมงาน
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2539 ได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2539 โดยใช้ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสัตหีบ ต่อมา ในปี พ.ศ.2551 มีความพร้อมที่ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเทศบาลได้ โดยได้รับอนุมัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปรับเปลี่ยนฐานะเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2551

            หลังจากที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสัตหีบ ก็ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน เนื่องจากมีชื่อคล้ายกับเทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลตำบลสัตหีบ เป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนชื่อได้นำส่วนหนึ่งของพระอิสริยศักดิ์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยศักดิ์ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2463 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ ประกอบกับพระองค์เป็นที่เคารพสักการะของข้าราชการทหารเรือ และประชาชนในพื้นที่ จึงใช้ส่วนหนึ่งของพระนามในการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตามอนุมัติกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ย.2553 รวมระยะเวลาแห่งการยกฐานะนับเป็นปีที่ 14 ในโอกาสเดียวกันนี้ พระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ทำพิธีเบิกเนตร พระรูปเหมือน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อนนำไปประดิษฐาน ยังชั้น3 อาคารใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!