อยุธยา-พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระครูภาวนารังษี หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล

อยุธยา-พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระครูภาวนารังษี หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 15:00 น.วันที่ 21 มกราคม 2566 ที่ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระครูภาวนารังษี หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล องค์แรก เพื่อแสดงวามกตัญญูกตเวที บูรพาจารย์ โดยมี พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาิ(ธรรมยุต) เป็นองค์ประธาน พร้อมด้วย พระเทพวัชรจริยาจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นองค์ประธาน ในพิธี สวดพระพุทธมนต์ทักษินานุปะทาน และมาติกาบังสกุล พร้อมด้วย คณะสงฆ์ และคณะอุบาสิกาวัดใหญ่ชัยมงคล เข้าร่วมพิธี
          หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐ ในราชทินนามพระครูภาวนารังษี อุปสมบทเมื่ออายุได้ 21 ปี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม พระครูภาวนาพิริยคุณ และจำพรรษาอยู่ที่วัดยม อำเภอบางบาลได้ 15 พรรษา ย้ายมาอยู่จำพรรษาที่วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเป็นโบราณสถานที่รกร้างมาตั้งแต่เสียกรุงปี พ.ศ.2310 ในระยะแรก เดินตระเวนสำรวจดูรอบพุทธาวาส ไม่ว่าจะเป็นบริเวณลานวัดหรือลานพระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล เห็นมีแต่เศษอิฐปูนปรักหักพังสภาพเป็นป่ารกและได้เริ่มพัฒนา ให้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ซึ่งถือเป็นงานสำคัญของสงฆ์ โดยจัดให้มีประชุมพระภิกษุ–สามเณร แสดงธรรมเทศนาทุกเย็นหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว จากนั้นนั่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครั้นเมื่อถึงวันพระจะต้องถือเนสัชชิธุดงค์ (คือไม่นอนทั้งคืน) มีการเสวนาธรรม ในระหว่างถือปฏิบัติตลอดเวลาในการปกครองพระเณร หลวงพ่อเปลื้องยึดหลักเมตตาธรรม ส่งผลให้พระภิกษุสามเณรในปกครองไม่เคยปฏิบัติตนออกนอกลู่นอกทาง แต่ละปีจึงมีภิกษุ สามเณร มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้จำนวนมาก หลวงพ่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระพุทธศาสนาโดยไม่เคยขาดตกบกพร่อง และสร้างคุณูปการมากมาย ทำการพัฒนาทางด้านถาวรวัตถุให้กับวัดใหญ่ชัยมงคลและพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กันไป หลวงพ่อเปลื้อง วิสัฏโฐ ในราชทินนามพระครูภาวนารังษี มรณภาพจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2528 สิริอายุ 83 ปี พรรษา 62

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!