นครสวรรค์-ผลโอเน็ท ม.3 คะแนนหลายวิชาขึ้นแถวหน้าระดับประเทศ

นครสวรรค์-ผลโอเน็ท ม.3 คะแนนหลายวิชาขึ้นแถวหน้าระดับประเทศ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                   เก่ง ดี เด่น ดัง โอเน็ทเต็ม 100ผลโอเน็ท ม.3 คะแนนหลายวิชาขึ้นแถวหน้าระดับประเทศ

         นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า จากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-net ) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้รับรายงานจากนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการว่า มีนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์สอบได้คะแนนสูงมากจนถึงระดับสูงสุดคะแนนเต็ม 100 ในหลายรายวิชา เช่น
วิชาคณิตศาสตร์มีนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 23 คน
วิชาภาษาไทย คะแนนสูงสุด 99 นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ สอบได้ 96 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสูงสุด 100 นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์สอบได้ 98 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด 100 นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์สอบได้ 98 คะแนน
นายพันศักดิ์ กล่าวว่า “นับว่าผลการสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เรียน ที่ทางโรงเรียนพยายามพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และพยายามยกระดับการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
            นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีโครงนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ด้วยการใช้แอพลิเกชั่น การใช้การเรียนการสอนด้วยไอแพด ใช้ระบบอินเตอร์เน็ทเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน ประกอบกับช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด ทางโรงเรียนก็สนับสนุนให้ครูผลิตชุดการเรียนการสอนและใช้การสอนระบบทางไกล และให้นักเรียนส่งงานทางอินเตอร์เน็ท”

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!