อุตรดิตถ์-คัดกรองเข้ม ตาม ประกาศ.พรก.ฉุกเฉินฯ

อุตรดิตถ์-คัดกรองเข้ม ตาม ประกาศ.พรก.ฉุกเฉินฯ

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ
ขอบคุณเครดิตภาพข่าว

    อำเภอตรอนสนธิกำลัง แบบบูรณาการ ฝ่ายปกครอง สสจ.อุตรดิตถ์ ตำรวจ อปท.รพ.สต.ตั้งด่านจุดตรวจสี่แยกน้ำอ่าง คัดกรองเข้ม ตาม ประกาศ.พรก.ฉุกเฉินฯ

       เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 01.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจด่านสี่แยกน้ำอ่าง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน ถนนอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ทางหลวงหมายเลขที่ 11 (ขาขึ้น) ตาม ประกาศ.พรก.ฉุกเฉินฯ โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์ ผกก.สภ.ตรอนและปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ,หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อของ สสจ.อุตรดิตถ์, สาธารณสุขอำเภอ ตรอน , เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำอ่าง , ผอ.รพ.สต.น้ำอ่าง , ผอ.รพ.สต.หลวงป่ายาง ,อำเภอตรอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกันสนธิกำลังแบบบูรณาการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการคัดกรองประชาชนที่เดินทาง ผ่านถนนสายดังกล่าว รถยนต์จำนวน 484 คัน ผู้ได้รับการคัดกรอง 1,452 ราย วัดอุณหภูมิ ปกติทุกราย มี 3 รายที่มากกว่า 37 องศาเนเซียล เมื่อวัดซ้ำอีกครั้ง ก็เป็นปกติ ทั้งนี้ในการปฏิบัติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

           ล่าสุด นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ มีหนังสื่อด่วนที่สุด ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 63 นั้น เพื่อให้การเตรียมการ ในเขตท้องที่จังหวัตอุตรติตถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อำเภอทุกอำเภอ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พิจารณาตั้งจุดตรวจและจุดคัดกรองบุคคล อย่างน้อยอำเภอละ 3 จุด โดยให้เน้นตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 หากพบว่ามีใช้สูง ให้บันทึการตรวจและพิจารณาดำเนินการคัดกรองโดยละเอียต รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรดินทข้ามขพื้นที่จังหวัด ตามข้อกำหนต ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) และ2. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามข้อ 3 ให้จังหวัดทราบ ภายในเวลา 09.00 น. ของทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!