เชียงใหม่-ประชุมตรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เชียงใหม่-ประชุมตรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ภาพ/ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

          จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมตรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่
          วันที่ 5 ม.ค. 66 ที่ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและตรวจพื้นที่ภายในโรงเรียนสันกำแพง เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสันกำแพง ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายทักขพล แต้มทอง ผู้แทน สำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจงลำดับขั้นตอนพิธีการ พร้อมชี้แจงภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดเตรียมความพร้อมด้านพิธีการ การตกแต่งสถานที่และเตรียมการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ผู้แทน สำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง ยังได้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงระบบสาธารณสุขที่ปลอดภัยด้วย
          นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการรับเสด็จ โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านการถวายความปลอดภัยและเส้นทางเสด็จ ซึ่งหลังจากนี้ทางจังหวัดจะได้มีการประชุมมอบหมายภารกิจและซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!