อุบลราชธานี-เปิดงานโครงการถนนคนเดิน “กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ”

อุบลราชธานี-เปิดงานโครงการถนนคนเดิน “กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ”

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อเวลา 17.00 น. วานนี้ (4 ม.ค. 66) นายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน โครงการถนนคนเดิน โครงการถนนคนเดิน”กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้น ณ บริเวณหนองขุหลุ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมีนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
          ทั้งนี้ นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้กล่าวรายงาน ว่า โครงการถนนคนเดิน “กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ” เป็นแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยกำหนดบริเวณหนองขุหลุ และ หอไตรกลางน้ำที่อยู่ด้านหน้าของหนองขุหลุ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ตลอดจน ประชาชนทั่วไป โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่หนองขุหลุ ร่วมกัน โดยโครงการดังกล่าวนี้ จัดให้มีขึ้นทุกวันพุธ ต้นเดือน ซึ่งในเดือนต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และ เดือน มีนาคม จัดในวันที่ 1 มีนาคม 2566
          ด้าน นายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล ได้กล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่เทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้จัดโคงการถนนคนเดิน กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ ขึ้นมาที่บริเวณหนองขุหลุ ซึ่งที่หนองขุหลุ แห่งนี้ เป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นแหล่งนันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและชาวอำเภอตระการพืชผล ทุกเพศทุกวัย เป็นพื้นที่กว้างขวางอากาศดี เหมาะสำหรับออกกำลังกาย หรือ จะ นั่งรับลมชมวิว ก็ได้เช่นเดียวกัน และที่บริเวณหนองขุหลุ ยังมีหอไตรกลางน้ำที่คงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นของเมืองอุบลราชธานี และเป็นหอไตรกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ให้ทุกคนได้เที่ยวชมอีกด้วย โดยตัวอาคารหอไตร เป็นสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นอีสานที่มีความงามเรียบง่าย โดยฝีมือช่างในท้องถิ่น ใช้สำหรับเป็นที่เก็บหนังสือใบลานและตำราทางพระพุทธศาสนาของวัดศรีโพธิ์ชัย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี อีกทั้งการจัดโครงการถนนคนเดิน”กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ” ขึ้นในครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ประชาชนในชุมชน มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า อาทิเช่น สินค้าพื้นเมืองของชุมชนในพื้นที่ สินค้าด้านการเกษตร เป็นต้น
          ทางด้าน นายชูวิทย์ (กุ่ย) พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีเปิด ในครั้งนี้ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ในฐานะที่ตนเป็นคนอำเภอตระการพืชผล โดยกำเนิด เกิดที่นี่ และ โตที่นี่ จึงได้เดินทางมาร่วมงานดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ตนทราบมาว่า นอกจาก จะมีการจำหน่ายสินค้า นานาชนิดแล้ว ยังได้เปิดเวทีการแสดง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น กิจกรรมประกวดร้องเพลง การแสดงของกลุ่มเยาวชน หรือ ประชาชนทั่วไป และ กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และทราบมาอีกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เป็นการริเริ่ม โครงการในระยะแรกของเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาและต่อยอดในปีงบประมาณถัดไป จึงหวังว่า โครงการถนนคนเดิน กินข้าวแลง แยงหนองขุหลุ นี้ จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็ง และเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้กลไกของตลาดชุมชนในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และนักท่องเที่ยว และพัฒนาโครงการให้สามารถต่อยอด เป็นตลาดชุมชนในวงกว้าง ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!