บุรีรัมย์-เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว

บุรีรัมย์-เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มกราคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3,000 ผืน โดยมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอ สตึก ณ หอประชุมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 500 ผืน โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและมอบผ้าห่มกันหนาว ในครั้งนี้
          นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รายงานถึงสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ทำให้ประชาชนผู้ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น จากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปี 2565 – 2566 พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอากาหนาวเย็น โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กไร้อุปการะคนพิการ ทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย จำนวน 297,672 คน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3,000 ผืน และวันนี้มีผู้มารับมอบผ้าห่มและสิ่งของพระราชทาน จำนวน 306 คน ประกอบด้วย นายอำเภอ 6 คน ราษฎรในพื้นที่อำเภอสตึก 300 คน ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ จะได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศลต่างๆ ช่วยเหลือประชาชนต่อไป
          ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญผ้าห่มพระราชทาน ในส่วนที่เหลือมอบให้นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายอำเภอชำนิ นายอำเภอประโคนชัย นายอำเภอลำปลายมาศ นายอำเภอบ้านกรวด เพื่อนำไปมอบให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอละ 500 ผืน
          โอกาสนี้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถึงความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ที่กำลังประสบภัยหนาวทุกคน และประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งราษฎรที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานต่างรู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาว และพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!