สุพรรณบุรี-ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ

สุพรรณบุรี-ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ

ภาพ/ข่าว:รัตนา สว่างศรี สุพรรณบุรี

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ

           สุพรรณบุรีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญ เริ่มคึกคัก แจกผัดหมี่มงคล เปิดแลนด์มาร์กอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารเจ ซื้ออาหารเจ รับฟรี ปี่เซียะนำโชคและอิ่มบุญสักการะเจ้าแม่กวนอิมไม้หอมเก่าแก่ โรงเจ เซ็งเฮียงตั๊ว ไปกันที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟสไตล์ สุพรรณบุรี นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นายคมสันต์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีท่าระหัด คุณจงกลนี ไชยองค์การ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟสไตล์ สุพรรณบุรี คุณ วรรณดี ลิ้มเจริญศรี คณะกรรมการโรงเจ เซ็งเฮียงตั๊ว ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผอ.วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคุณ ปรางค์ฉาย ปรัคจริยา รก.ผอ.วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันเปิดงาน เทศการกินเจ อิ่มบุญ ทั่วไทย

           ส่งเสริมประเพณีเทศกาลกินเจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดกิจกรรมส่งมอบความสุข อิ่มบุญกับการสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่แกะสลักจากไม้หอมเก่าแก่ หนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้อัญเชิญมาจากโรงเจเซ็งเฮียงตั๊ว สุพรรณบุรี มาประดิษฐานเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีน ได้สักการะขอพรและยังสามารถเลือกรับประทานอาหารเจได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มารค์หนึ่งที่อำนวยความสะดวกต้อนรับชาวสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยว กิน ช้อป เที่ยว สุขภาพดี ได้บุญ สะดวกครบที่เดียว ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 24 ก.ย.-4 ต.ค.2565

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!