อุตรดิตถ์-ผวจ.เปิดเทศกาลกินเจศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย

อุตรดิตถ์-ผวจ.เปิดเทศกาลกินเจศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าวอินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

ผวจ.เปิดเทศกาลกินเจศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย

            เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 25 กันยายน 2565 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายสรุพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดเทศกาลกินเจ ณ ศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย ถนน อินใจมี ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
โดยมี นายจิรพงย์ ติลภัทร ประธานศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย กล่าวรายงานพร้อมด้วย คณะกรรมการเถ่านั้งรุ่นที่ 62 นายพิษณุ ลาภกิจชัยเจริญ ประธานหอการค้าฯและคณะกรรมการหอการค้าและคณะกรรมการ YEC นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ นางเอื้อมพร รัตนศิริกุลชัย สตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ปี64 และสมาชิกสมทบแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางปุณยภรณ์ ประดับศุข รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ตลอดจน คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง นายจิรพงย์ ประธานศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย กล่าวรายงานว่าศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี้ย เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 100 ปี เป็นที่นับถือและศรัทธาของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มาอย่างช้านาน ได้จัดกิจกรรมเทศกาลกินเจ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณี และ วัฒนธรรมที่ดีของชาวไทยเชื้อสายจีนในการรักษาศีล ละเว้นอบายมุข และ สิ่งของมึนเมา โดยตั้งอยู่ในหลักธรรม 2 ประการ คือ ดำรงชีวิตโดยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และดำรงชีวิตอยู่ได้โดยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

             คณะกรรมการศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี๋ย คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อหวังที่จะยกระดับเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น และจัดต่อเนื่องทุก ๆปี จนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วประเทศโดยในงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ. 2565 ทางผู้จัดงานได้จัดโรงทาน เพื่อบริการอาหารเจให้กับประชาชนรับประทานฟรีเป็นเวลา 10 วัน รวม 28 มื้อเริ่มตั้งแต่เย็น วันที่ 25 กันยายนวันนี้ จนไปถึงเย็น ของวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในการจัดงานเทศกาลกินเจในครั้งนี้ นอกเหนือจากการได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆที่กล่าวข้างต้น ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ห้างร้านต่างๆ และ ผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และ สิ่งของต่างๆ มาในงานครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงานและทุกภาคส่วน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!