รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมุฑิตาจิต 4

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมุฑิตาจิต 4

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ             รองผู้ว่าราช […]

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมุฑิตาจิต 4 หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 อย่างอบอุ่น ด้วยรักและอาลัย

             ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ 3 หน่วยงาน ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานจัดหางาน สำนักงานคุมประพฤติ โดยมีข้าราชการ พนักงานของทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมพาราดิโซ่ อ.เมืองนครสวรรค์

              โดยผู้เกษียณอายุราชการในปี 2565 ประกอบด้วย นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ และนายวราวุธ คันธาเวช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ บรรยากาศการจัดงานเป็นไปอย่างชื่นมื่น อบอุ่น ครึกครื้นและเป็นกันเองในลักษณะของพี่น้อง มีการแสดง การร่วมร้องเพลง การมอบของที่ระลึกของทุกหน่วยงาน สำหรับกิจกรรมมุทิตาจิตเริ่มจาก การกล่าวแสดงมุทิตาจิต กล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณ การมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการและถ่ายรูปร่วมกัน เป็นที่ประทับใจของทุกฝ่ายที่มาร่วมงาน

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!