เพชรบุรี-จัดงานประเพณีวัวเทียมไถสวยงาม และม้าเต้น สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพชรบุรี-จัดงานประเพณีวัวเทียมไถสวยงาม และม้าเต้น สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

            วันที่ 15 มกราคม 2565 ร่วมกับ นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นายฤกษ์ อยู่ดี รองนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นายประทิน เจี้ยมดี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ รองประธานสภาวัฒนธรรม อ.พนันนิคม ร่วมกับ ชุมชนบ้านหนองตาพด ทีมงานสามัคคีวัวเทียน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีวัวเทียมไถสวยงาม และม้าเต้น สืบสานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นวัวเทียมไถของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีประชาชน และเกษตรกรที่เลี้ยงวัวให้ความสนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานชุมชนบ้านหนองตาพด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

            โดยก่อนเริ่มประเพณีทางคณะผู้จัดได้นำม้าเต้นสวยงามที่ตกแต่งออกมาแสดงโชว์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ชม งานประเพณีวัวเทียมไถ มี2ประเภท ได้แก่ รุ่นเยาว์ชน และผู้ใหญ่ ผู้นำวัวลงแสดงต้องนำวัวมาเป็นคู่ ตกแต่งประดับวัวให้สวยงาม ก่อนนำเทียมไถมาสวมคอวัวแต่ละตัว 1รอบจะมีวัววิ่งจำนวน6ตัว วิ่งวนในลู่ลานที่เตรียมไว้นานประมาณ2นาที หากวัวคู่ใดวิ่งชนธงขอบลู่ลานถือว่าไม่ผ่าน หากวัวคู่ใดวิ่งอยู่ในลู่ลาน มีลักขณะหน้าตรง หากกระดก หลังเรียบตรง วิ่งได้จังหวะพร้อมเพรียงและสวยงามถือว่าผ่าน ผู้ที่ผ่านทางคณะผู้จัดงานประเพณีจะมอบข้าวสารถุงละ 5กิโล ให้เพื่อเป็นขวัญกำลังในงานประเพณี โดยมีประชาชน และเกษตรกรที่เลี้ยงวัว นำวัวเข้าร่วมประเพณีในครั้งนี้ ประมาณ 200คู่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นรากฐานของวิถีชีวิต ในการประกอบอาชีพหลักของชาวเพชรบุรี ที่เกี่ยวข้องกับ วัวเทียมไถ วัวเทียมเกวียน มาเป็นกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่ต้องร่วมกันดำรงรักษาไว้ สืบสานให้ลูกหลานต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!