อุตรดิตถ์-รอง ผวจ.เปิดแรลลี่ ท่องเที่ยว

อุตรดิตถ์-รอง ผวจ.เปิดแรลลี่ ท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

รอง ผวจ.เปิดแรลลี่ ท่องเที่ยว

           วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักจังหวัดอุตรดิตถ์ (คนเชียงใหม่ท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมะไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์) พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย โดยมีนายสรุพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายกิตติพงษ์ วิรุฬศรี นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ /สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์และ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนตามนโยบายการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ในวันนี้มีคณะนักท่องเที่ยว 60 คนเดินทางโดยรถตู้ 6 คัน

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!