กาญจนบุรี-ชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่ากันอย่างหนักขึ้นทุกวัน

กาญจนบุรี-ชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่ากันอย่างหนักขึ้นทุกวัน

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

           ชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่ากันอย่างหนักขึ้นทุกวัน ปลูกพืชก็รอวันจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ช้างป่าทำลายเสียหายมากมายจะเก็บผลผลิตที่ไหนมายังชีพและเลี้ยงดูในครอบครัววอนผู้รับผิดชอบเข้าดูแล

               วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 07.30.น. นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ( ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาช้างป่าภาคตะวันตก ) ได้รับแจ้งจาก นายสมโภชน์ ศรีดอกคำ เมื่อเวลาประมาณ 05.20 น. ได้มีช้างป่าไมทราบจำนวนเข้ามาหากินในพื้นที่ไร่ของน.ส.วาสนา หลักศิลา บ้านเลขที่ 16 หมู่ 6 ต.ช่องสะเดา เข้ามากินและทำลายพืชสวน พืชไร่ทางการเกษตร (ไร่มันสำปะหลัง /กล้วยน้ำหว้า/กอไม้รวกที่ปลูกไว้) ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงให้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้เฝ้าระวัง พบเห็นช้างป่าลงมาในพื้นที่ชุมชนหรือลงมาในพื้นที่แปลงพืชสวนพืชไร่ทางการเกษตร และทำลายทรัพย์สินของประชาชน ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชุนทันที เพื่อจะได้ทำการผลักดันให้ช้างกลับเข้าพื้นที่ป่า และดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ ขอให้หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ดูแล เยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า ที่ปลูกพืชสวน พืชไร่ทางการเกษตร และทรัพย์สิน ได้รับความเป็นธรรม พร้อมการแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและการดำรงชีพที่ดีขึ้น ณ.พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่ากะทิ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!