ปราจีนบุรี – น้ำท่วมน้ำตกต่างๆ กลับสู่ปกติ นทท.เฮเที่ยวจรดดึก ขณะชาวบ้านที่กางเต้นท์นอนริมถนนยังนอนต่อ

ปราจีนบุรี – น้ำท่วมน้ำตกต่างๆ กลับสู่ปกติ นทท.เฮเที่ยวจรดดึก ขณะชาวบ้านที่กางเต้นท์นอนริมถนนยังนอนต่อ

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

            น้ำท่วมน้ำตกต่างๆ กลับสู่ปกติ นทท.เฮเที่ยวจรดดึก ขณะชาวบ้านที่กางเต้นท์นอนริมถนนยังนอนต่อ พบถนนสายเอเชีย หรือสายสุวรรณศร(เก่า) น้ำลดกลับปกติ

             วิกฤติน้ำท่วม ถนนตัดผ่านดงตาลโตนด-นาข้าว สายบ้านนา หมู่1ต.หนองแก้วน้ำยังหลากผ่านราวน้ำตก กลายเป็นแลนด์มาร์ค ให้ผู้คนมาเที่ยวพักผ่อนวันหยุดยาวนี้! ขณะระดับน้ำในเขตพื้นที่สูง ต.โพธิ์งาม ,ต.บุฝ้าย ต.หนองแก้วบางส่วนลดระดับ – น้ำท่วมกลับสู่ภาวะปกติ ลดกระจายลงมาพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ตำบลประจันตคาม ระบายลงคลองประจันตคามก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีพื้นที่เขตเศรษฐกิจ อ.เมืองปราจีนบุรีต่อไป ด้านชาวบ้านเกาะกะพี้ หมู่ 3 ต.ประจันตคาม น้ำยังท่วมสูงยังต้องนอนเต้นนอน ริมถนนต่อ พบวัว-ควายขาดแคลนหญ้า ขณะน้ำท้วมถนนสายเอเชียหรือ สายสุวรรณศร (เก่า) หรือ สาย33แห้งปกติแล้ว พบนักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวจรดค่ำนี้ตีนน้ำตกธารทิพย์ต้นน้ำป่าจากเขาใหญ่แจงไม่กลัวเพราะน้ำป่ามาเร็วไปเร็ว

                เมื่อเวลา20.30 น.วันนี้ 13 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงาน ความคืบหน้าจากอุทกภัย จากอิทธิพลพายุมู่หลานส่งผลให้ฝนตกหนักติดต่อในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวัน ทำให้น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ ต.โพธิ์งาม ,ต.บุฝ้าย ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม น้ำป่าไหลหลากลงมาจากน้ำตกธารทิพย์,น้ำตกสาวน้อย ลงคลองช้างคลาน ,คลองประเภท – อินไตรย์ ,คลองหนองแก้วในปริมาณมากระบายไม่ทันได้ล้นตลิ่ง – ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใกล้เชิงเขาในพื้นที่ 3 ตำบลในระลอกแรก ตั้งแต่กลางดึก วันที่ 10 ส.ค. 65 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาวสาธารณะภัย จ.ปราจีนบุรี (ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี ) ลงตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่เกิดภัย/จำนวนผู้ประสบภัย รวม 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน 300 ครัวเรือน ได้แก่ พื้นที่ ต.บุฝ้าย หมู่ที่ 2 จำนวน 6 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 จำนวน 11 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 จำนวน 5 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 จำนวน 11 ครัวเรือน ต.หนองแก้ว หมู่ที่ 1 จำนวน 6 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ่อปลา 3 บ่อ หมู่ที่ 5 จำนวน 5 ครัวเรือน หมู่ที่ 8 จำนวน 156 ครัวเรือน ต. โพธิ์งาม หมู่ที่ 5,7,11,13,17 ประมาณ 100 ครัวเรือนและในระลอกที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ส.ค.65 น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกมวลน้ำป่าจากน้ำตกตะคล้อ,น้ำตกสลักได,น้ำตกฟองสบู่ ที่อยู่ทางด้านเหนือติดกับพื้นที่ หมู่บ้านตะคล้อใต้ หมู่ 7 ต.บุฝ้าย ได้ระบายลงคลองประจันตคามไม่ทัน เจ้าหน้าที่ชลประทานที่ดูแลฝายกั้นคลอง จึงเปิดบานประตูระบายน้ำเหนือฝาย ที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำป่าที่ไหลหลากได้พร้อม ๆกัน จำนวน 2 บาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือฝาย น้ำป่าได้ หลากเข้าท่วมในพื้นที่ หมู่บ้านตะคล้อใต้หมู่ 7ที่อยู่ด้านล่างติดกันทันทีทั้งหมู่บ้าน ระดับน้ำเร็วและแรง ระดับน้ำสูงกว่า 60 -80 ซม.ท่วมทั้งหมู่บ้าน 40 ครัวเรือน และกระจายลดระดับมาพื้นที่ บ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ต.หนองแก้ว ปิดเส้นทางถนนเข้าหมู่บ้านจนเข้า –ออกไม่ได้ รีสอร์ทกลางดงป่าตาลแห่งหนึ่งน้ำท่วม และ มวลน้ำกระจายเข้าท่วมบ้านนา หมู่ 1 ต.หนองแก้ว ทั้งหมู่บ้าน น้ำหลากผ่านถนนเข้า – ออกหมู่บ้านท่วมสูงกว่า 500 เมตรเศษ ระดับน้ำสูง 40 -50 ซม ต่อมามวลน้ำป่าลดระดับท่วมหมู่บ้านเกาะกะพี้ หมู่ 3 ต.ประจันตคาม ที่ตั้งติดคลองหนองแก้ว น้ำท่วมสูงกว่า 60-70 ซม. ชาวบ้าน 25 ครอบครัว บ้าที่ต่ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม(อบต.)ต้องนำเต้นท์มากางให้อาศัยนอน –กิน นำสิ่งของหนีน้ำ และ น่ำป่ายังหลากท่วมถนนสายเอเชีย หรือ สายสุวรรณศรสายเก่า (ประจันตคาม – กบินทร์บุรี) ช่วงบ้านคุ้ม หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม ระยะทางยาวกว่า 400เมตรเศษ ระดับน้ำท่วมสูวงกว่า40-50 ซม.ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ โดยต่อเนื่องนั้น

             ผู้สื่อข่าวได้สำรวจน้ำตกต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน – แหล่งสร้างเศรษฐกิจสู่พื้นที่ ประกอบด้วย น้ำตกสาวน้อย ,คลองช้างคลาน , น้ำตกธารทิพย์ ในเขต ต.โพธิ์งาม และ ต.หนองแก้ว พบนักท่องเที่ยวยังคงคึกคัก ร้านค้าที่ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม กว่า 50 ร้าน กลับมาขายสร้างรายได้ดี เหมือนช่วงปกติ รายได้แต่ละร้าน/วันเฉลี่ย 3,000 – 10,000 บาท /วัน ในช่วงวันหยุดยาว 3วันเทศกาลวันแม่ นี้ โดยบางแห่งเปิดร้านจรดถึงเวลา 20.00 น.พบนักท่องเที่ยว ยังคงคึกคัก และไม่กลัวน้ำป่า โดยอ้างเหตุผล น้ำป่ามาเร็ว ไปเร็ว ส่วนพื้นที่ถนนสายบ้านนา หมู่ 1 ต.หนองแก้ว ที่ออกจากในหมู่บ้านและถูกน้ำหลากผ่านเป็นทางยาว ระยะทางกว่า500เมตรเศษ ยังคงถูกน้ำท่วม แตะระดับน้ำลดลงจากเดิมเหลือเพียง20 – 40 ซม. กลายเป็นแลนด์มารค์ในวันหยุดยาวนี้ ผู้คนพากันมาถ่ายรูปสภาพถนนที่น้ำหลากแลดูคล้ายน้ำตกช่วงไหลผ่านไหล่ถนนตัดกับน้ำท่วมที่หลากผ่านดงตาลโตนดนับพัน ๆ ต้น ที่เป็นพื้นที่ทำนาข้าวและทำอาชีพเฉาะตาลโตนด,ทำน้ำตาลสด,น้ำตาลเมาแห่งเดียวของ อ.ประจันตคาม และ นำรถปิ๊กอัพมาจอดรับประทานอาหาร – เครื่องดื่มเป็นการพักผ่อนขณะที่ ชาวบ้านหมู่บ้านเกาทะกะพี้ หมู่ 3 ต.ประจันตคาม พบว่ายังคงมาอาศัยกินอยู่หลับนอนกันที่เต้นท์ รวม จำนวน 2 หลัง หลังจากบ้านเรือน เป็นพื้นที่ติดกับคลองหนองแก้วถูกน้ำท่วมสูงกว่า 70ซม. วันนี้น้ำลดลงเล็กน้อย ขณะที่ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์งาม และ บ้านเกาะกะพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลประจันตคาม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน และเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 23 หลังคาเรือน ซึ่งปัจจุบันระดับได้ลดลง และคาดว่าจะกลับสู่สถานการณ์ปกติภายใน 2 วัน ก่อนจะเดินทางต่อไปพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า เขตเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเป็นพื้นที่แรกเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยสถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำยังอยู่ห่างจากตลิ่งประมาณ 30 เซนติเมตร นายวรพันธุ์ กล่าวว่า “ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในทุกด้าน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!