ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวหัวหินจุดเทียนน้อมรำลึก “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ที่อุทยานราชภักดิ์

ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวหัวหินจุดเทียนน้อมรำลึก “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ที่อุทยานราชภักดิ์

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            ช่วงค่ำวันที่ 13 ส.ค. ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลตรี โฆสิตพงษ์ นิลเอก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมนำกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายสมชาย กระแจะเจิม ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1 ข้าราชการทหาร ตำรวจ ตัวแทนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี จากนั้นได้พร้อมใจกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9

               สำหรับกิจกรรมจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนก อนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทุกวันที่ 13 ของทุกเดือนจนถึงตุลาคม 2565.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!