ปราจีนบุรี – โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนาแขม อ.กบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี – โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนาแขม อ.กบินทร์บุรี

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ฉลองรัตน์ ทองโบราณ

                ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแขมได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนาแขม ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดท่าอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายฉลองรัฐ ทองโบราณ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแขมได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อมุ่งหวังสร้างงาน สร้างรายได้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในตำบลนาแขม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

             ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่สองโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี และนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอกบินทร์บุรีได้มอบหมายให้นายวิพล ศรีเลิศ พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรีเป็นตัวแทนในการบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและดร.นิวัติ สุขโพธิ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกบินทร์บุรีและคณะได้มาเป็นวิทยากรสอนการทำปอเปี๊ยะสดและเมี่ยงคำ,สภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีได้มาออกบูธให้ความรู้ด้านการเกษตรและแจกเมล็ดพันธ์ผัก ,นายวิชัย ปรางจันทน์ ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรีได้ให้ข้อแนะนำถึงแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาแขม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม นำโดย นายบัญญัติ พรมภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม และนายจุมพล ดวงสีทา กำนันตำบลนาแขมพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ร่วมกันสนับสนุนโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และนายวิจารณ์ อากาศ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าอุดมได้นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมด้วย ในการนี้ ส.ส.สฤษดิ์ บุตรเนียร นอกจากจะบรรยายพิเศษถึงเทคนิควิธีการในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนาแขมแล้วยังมอบทุนตั้งต้นเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทเพื่อจัดตั้งสถาบันการจัดการความรู้ผู้สูงวัยตำบลนาแขม และร่วมกับ โรงเรียนในเครือสายมิตรกรุ๊ป นำจิตอาสา บริการด้วยใจ ให้ชุมชน จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ด้วยรถโมบายเดลิเวอร์รี่ จัดจุดบริการต้นกล้ากัญชาและเมล็ดฟรี พร้อมทั้งบูธฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ( เตาอบ , น้ำส้มควันไม้ , ตัดผม , นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ , ขนมไทย ) โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี และขอขอบคุณโรงเรียนเสริมสวยเกศสกุล ที่มาร่วมให้บริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงอายุในตำบลนาแขมและพื้นที่ใกล้เคียง และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเจ๊ตั๊กไก่สด บริษัทมีเชาว์ กรุ๊ปที่มอบข้าวสารจำนวน 5 ถุงและเนื้อไก่สดจำนวน 5 ถุงในการประกอบอาหารเลี้ยงพี่น้องประชาชนและนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!