นครปฐม – จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นครปฐม – จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพ/ข่าว:สมคิด พรมมี

                 พสกนิกรตำบลทุ่งกระพังโหม จ.นครปฐม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

               วันนี้ 9 สิงหาคม 2565 ที่ รพ.สต.ทุ่งกระพังโหม โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกระพังโหม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ นายกอนุชา กุลดิลก นายก อบต.ทุ่งกระพังโหม ,กำนันสุเทพ ภาคภูมิ กำนันตำบลทุ่งกระพังโหม และ อ.อนงค์ พันธ์โพธิ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกระพังโหม พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลทุ่งกระพังโหมร่วมในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พิธีการเริ่มด้วย ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน ประธานในพิธี เปิดกรวยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมด้วยกล่าวเปิดงานฯ ต่อด้วยการแสดงรำถวายพระพรจากชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกระพังโหม การแสดงรำถวายพระพรจากตัวแทนครูนักเรียน โรงเรียนวัดหนองปลาไหล(ปานพลอุปถัมภ์) การแสดงของผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกระพังโหม จังหวัดนครปฐม และชมรมผู้สูงอายุอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากนั้น เป็นพิธีการทางด้านสงฆ์ โดยเป็นถวายอาหารเพลพระสงฆ์จากวัดหนองปลาไหล จำนวน 9 รูป เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

                ด้านว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน กล่าวว่า วันนี้ทางอำเภอกำแพงแสน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกระพังโหม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมรารชินีนาถ พระบรมราชชนนี้พันปีหลวง ครบรอบ 90 พรรษา วันนี้ชมรมผู้สูงอายุได้แต่งชุดไทยสวยงาม ซึ่งแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย โดยเฉพาะสื่อให้เห็นเอกลักษณ์อัปลักษณ์ของชาวตำบลทุ่งกระพังโหม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตประจำถิ่นของชาวตำบลทุ่งกระพังโหม โดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุปัจจุบันไม่ได้อยู่เพียงลำพังชมรมใดชมรมหนึ่ง จะเห็นได้ว่า วันนี้ยังมีชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ มาร่วมกิจกรรมด้วย อาทิ ชมรมผู้สูงอายุจากตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มาร่วมด้วย เปรียบเสมือนพี่น้องร่วมกิจกรรมกัน ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ สุขภาพจิตใจดี ไม่ป่วย แข็งแรงตลอดไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!