นอภ.พิชัย ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาปลูกป่า

นอภ.พิชัย ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาปลูกป่า

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์

นอภ.พิชัย ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาปลูกป่า

               เมื่อเวลา 07.00 น.วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดภักดีราชบูรณาราม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนำของนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนางมัชฌิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ปลัดอำเภอพิชัย เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอพิชัย ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ตำบลตำบลท่าสัก เเละประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 เพื่อเป็นศิริมงคลและเพื่อรักษาสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป พร้อมทั้งถวายปัจจัย และชุดเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ หลังจากนั้นเวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ นายอำเภอพิชัย นางมัชฌิมา ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ปลัดอำเภอพิชัย เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอพิชัยเดินทางมายังเทศบาลตำบลท่าสักร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลตำบลท่าสัก เเละประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างความสำนึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาธรรมชาติ ป่าไม้ ยับยั้งการทำลายธรรมชาติ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกต้นทองอุไร จำนวน 30 ต้น เพิ่มสมดุลธรรมชาติ

               ต่อมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาพิชัยดาบหัก ชั้น 2 หอประชุมอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นายสุรศักดิ์ นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพิชัย และกลไกลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้องค์กรมีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิค ในการบริหารจัดการงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!