ตาก-นายอำเภออุ้มผาง เยี่ยมติดตาม การก่อสร้างแทงค์น้ำยักษ์

ตาก-นายอำเภออุ้มผาง เยี่ยมติดตาม การก่อสร้างแทงค์น้ำยักษ์

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัย

             นายอำเภออุ้มผาง เยี่ยมติดตาม การก่อสร้างแทงค์น้ำยักษ์ เพื่อเก็บน้ำใช้ในไร่ในสวน และกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง บ้านตะเป่อพู

            นายธันปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วยนางหัสต์กมล นายอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออุ้มผาง และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมติดตามสนับสนุนการ เอามื้อสามัคคีของเครือข่ายโคกหนองนาอำเภออุ้มผาง จัดทำแทงค์น้ำยักษ์เป็นแทงค์น้ำขนาดใหญ่ที่สมาชิกเครือข่ายโคกหนองหนาทำเอง ด้วยการเอามื้อสามัคคีลงแรงร่วมกัน โดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น และใช้งบประมาณที่ไม่มากนักในการซื้อปูน

             การทำแทงค์น้ำยักษ์ อำเภออุ้มผาง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุน จากท่านประชา เตรัตนฺ์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามแนวคิดกสิกรรมธรรมชาติ โดยการ “เอามื้อสามัคคี” เครือข่ายโคกหนองนาอำเภออ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่บ้านตะเป่อพู หมู่ที่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติอำเภออุ้มผาง เครือข่ายโคกหนองนาโมเดล อำเภออุ้มผาง
การทำแทงค์น้ำยักษ์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ ให้ชาวบ้านใช้ในการเกษตร “การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยปลูกผักทานเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน รับประทานผักปลอดภัย ปลอดจากสารพิษ อีกทั้งใช้ในการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภออุ้มผาง หมู่ที่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง แปลง CLM จำนวน 15 ไร่ แปลงของนางสาวจันทร์เพ็ญ ชวาลเกษตรกิจ เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล (CLM) เป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา”ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดการความรู้จากประสบการณ์ และภูมิปัญญาของชุมชน ด้านต่างๆ มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้ชุมชน เช่น ทำน้ำส้มควันไม้ ทำปุ๋ยหมัก เผาถ่าน ทำนา เลี้ยงปลา ปลูกสมุนไพร ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ไม้ผลต่างๆ ซึ่่งการทำแทงค์น้ำยักษ์ จะขยายผลไปจัดทำในพื้นอื่นๆ ต่อไป โดยมีแผนการต่อไปจะดำเนินการที่หมู่บ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง

 

 

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!